Image description
Bildbeskrivning

För en ännu bättre skola i Österåker!

 

Välkommen till vår hemsida. 

Skolpartiet i Österåker startades inför valet 2014. Vår ambition med att starta vårt parti var jobba för en bättre förskola och skola i Österåker. 

Vi valdes i i fullmäktige 2014 och vi fick plats i Skolnämnden och Produktionsstyrelsen. Vi har jobbat hårt under mandatperioden och vi anser att vi varit med och bidragit till en bättre förskola/skola i Österåker. Mycket har gjorts, men det finns absolut mer som måste göras. Vi valde dock att inte ställa upp i 2018 års val. Vi kommer dock att bevaka poltiken som rör barn/ungdomar, förskola och skola i Österåker. Och om det behövs kommer vi tillbaka... I 2014 års kommunalval fick Skolpartiet i Österåker (SÖ) glädjande nog ett mandat i fullmäktige. Vi är också representerade med en ordinarie plats i Skolnämnden samt en ersättarplats i Produktionsstyrelsen. Dessa platser blev våra tack vare ett så kallat valtekniskt samarbete med Roslagspartiet och Vänsterpartiet. Vi hade kontakt med andra partier också men ingen av dem erbjöd platsen i Skolnämnden, utan det valtekniska samarbetet hade vi alltså inte fått någon av dessa åtråvärda platser. 


Skolpartiet i Österåker, vad gör vi?

Vi fokuserar på skolan och utbildningsfrågor. Vi är ett parti som hämtar sina förslag från kunskap, forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Länets bästa skola – vad hände med den?

Den majoritet som tillträdde år 2000 hade målet ”länets bästa skola” för denna mandatperiod. Men vad som menas med ”länets bästa skola” har de styrande inte berättat. Oavsett vad man menat kan vi bara konstatera att undersökning efter undersökning visar att majoriteten i Österåker totalt misslyckats med sin målsättning. Österåker hamnar långt ned på de listor som presenterar satsningar på skolan, bästa skolkommun, storlek på skolpeng. Kommunen får också svidande kritik kring stödet som ges till barn i behov av särskilt stöd.

 

Satsningar på skolan?

Majoriteten har ökat resurserna till förskola och skola. I magasinet ”Visionen om Österåker” kan man läsa en intervju med kommunalrådet som stolt meddelar att man satsat 50 miljoner på förskolan och skolan under 2014. Men när man talar satsningarna glömmer man bort att redovisa hur stor del av detta som är rena "volymökningar" samt rent avtalsenliga löneökningar. Dessa variabler är ju inga satsningar utan helt enkelt tvingande budgetökningar. Det är just alla dessa siffror som kommuniceras ut som gör det hela så otydligt. Om man istället i en tydlig och öppen organisation kartlade respektive skolas behov och satsade på dessa skulle genomslagskraften bli både bättre och tydligare. 

 

Att prata pengar, eller?

I debatten slår de politiska partiernas företrädare varandra i huvudet med siffror. Siffror som är omöjliga för de flesta medborgare och väljare att få en bild av och förstå.  Det finns andra sätt att förklara och förtydliga skolpolitikens problem och möjligheter.

 

Länets bästa skola – på riktigt!

Vi är övertygade om att Österåker kan bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi har engagerade och kunniga lärare – som är den viktigaste förutsättningen för att lyckas. Vi har nyfikna, engagerade och trevliga elever som söker kunskap och är väl medvetna om sina rättigheter.  Vi har föräldrar som ställer krav och som vill samarbeta.

Nu finns också möjligheten att få politiker som sätter skola, kunskap, forskning och beprövad erfarenhet i fokus.

 

Var med och bygg den skola som dina och alla andra barn och ungdomar i Österåker har rätt till och förtjänar - Lägg din röst på Skolpartiet i höstens val!

 

 

Läs mer under rubriken ”Vår politik” om vad och hur vi ska göra för att bygga en bra skolkommun!

 

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning


KONTAKTA OSS

Vill du veta mer? 

Maila oss på kontakt@skolpartiet.nu FACEBOOK

Klicka här för att komma till vår Facebook-sida. 

TWITTER

Klicka här för att komma till vårt Twitter-konto.